— Naturskogens doldisar —


Vid första anblick är de oansenliga för den ej invigde. Väl undangömda i otillgängliga marker, under stockar, i trädtoppar eller strödda i mosstäcket. Men dessa kryptogamer - alltså lavar, mossor och svampar, har saker att berätta om skogen vi rör oss i. De berättelserna vill vår guide Lovisa bjuda in till. Det handlar om de sista naturskogarna, om mormortallar och glasstickor. Om att plötsligt snubbla över guldklimpar i hemmaskogen och om att vara innerligt kär i det som bara får växa och vara.

Praktiska detaljer:

Tid: 45 min

Tekniskt behov digitalt: inbjudan och länk till ert möte. Lovisa kommer dela sin skärm i mötesprogrammet. Bortsett frågestunden/minglet på slutet är det bra om övriga stänger av sina respektive mikrofoner för att undvika störande ljud under föreställningen.

Tekniskt behov på plats: En projektorduk och gärna någon form av mikrofon/mygga.


Pris: 2500 kr inklusive moms

Bokning och kontakt:

tracelessintiveden@gmail.com

073- 0246 515

Allt material i föredraget är skapat och ägs av Lovisa Larsson, det får ej spelas in eller spridas vidare utan godkännande.