Vandra i Tiveden med guideGenom ett vilt landskap, format av urtida krafter, slingrar sig stigar över ljusa hällmarker, ner i djupa sprickdalar med suckande granar, mjuka myrar och blanksvarta tärnar. 

Om du väljer att följa med mig som guide, får du mer än vad du ser med blotta ögat. Du får historierna, från urtid, skogsfinnar, till nutid. Du får möta naturskogens doldisar, lavar och mossor - som du kanske skulle gått förbi utan att lägga märke till annars. Upptäcka platser som är sina egna, där ingen människa satt sin fot på länge. Under min lägerelds-tur får du lära dig att göra upp eld med tändstål och bygga en säker eldstad. Första helgen i augusti bjuder jag in till Magisk middag, en trerätters med övernattning ute i skogen. Gemensamt för alla Traceless' vandringar är en stor respekt och kärlek till naturen vi rör oss i - och att leva friluftslivet som vi lär, spårlöst.

— Vandringar och kurser —

Klicka på knapparna för att läsa mer och boka