Villkor & kakor

Här hittar du våra allmänna villkor och hur vi hanterar dina personuppgifter - här på hemsidan och i samband med bokning.

Allmänna villkor, ombokning & ångerrätt

Priser och betalning

Varje upplevelse anges med pris inklusive moms (6%). Betalning sker genom boknings-systemet, eller aktuell samarbetspartner t.ex. Hamgården.


Ombokning:

I samband med bokning kan du välja att köpa till ett ombokningsgaranti. Då får du en länk med i boknings-bekräftelsen där du på egen hand kan boka om din upplevelse fram till 48 h för upplevelsens start. Vid frågor ang ombokning, hör gärna av dig, se Kontakt.


Ångerrätt/avbokning

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller fram till 14 dagar innan bokad upplevelse. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Traceless' återbetalar allt utom bokningsavgiften på 10%. 


Återbetalning:

Återbetalning sker vid månadsskiftet som följer efter bokad aktivitet. (Det är först då jag kommer åt pengarna från bokningssystemet)


Du har EJ ångerrätt om:

Om du har bokat en skräddarsydd upplevelse.

Om avbokning sker 13 dagar före eller närmre än så inpå bokad upplevelse.

Alkohol- och drogpolicy

Samtliga turer med Traceless in Tiveden är alkohol- och drogfria. Dels av säkerhetsskäl, vi är på vattnet, handhar skarpa verktyg och eld. Men även av omtanke om gästerna, jag vill att mina turer ska vara trygga rum i naturen. Guiden har rätt att när som helst avvisa gäster som är berusade, intar egen medhavd alkoholhaltig dryck eller är drogpåverkade. Turen återbetalas ej i dessa fall.

Integritetspolicy & kakor

Integritet och behandling av personuppgifter

"När du bokar hos Traceless in Tiveden uppger du dina personuppgifter såsom namn, telefon nummer och mailadress. I samband med bokning godkänner du att Traceless' lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som har registrerats om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Ta i så fall kontakt via e-post på tracelessintiveden@gmail.com


Allmänna bestämmelser

1. Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad "Förordning") är, organisationsnummer 19910422 xxxx, baserat i Sverige (hädanefter kallad "Personuppgiftsansvarig");

2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är: 

e-mail: tracelessintiveden@gmail.com, tel.: 073-0246 515;

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Källan till personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska bokning som skapats via Tracelessintiveden.com;

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas;

3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för bokning och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras.


Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan Tracelessintiveden.com i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR;

2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer);

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig;

4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt ska kunna upphandlas. Kontrakt kan inte ingås utan personuppgifter.


Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden och under 3 år efter avtalets ingående;

2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.


Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter

Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer av Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Kund.


Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

Webnode AG (system för hemsida);

Visit North (bokningssystem)

Google Analytics (webbplatsanalys);


Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten till rättelse av personuppgifter;

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5. rätten till dataöverförbarhet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: tracelessintiveden@gmail.com

7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.


Säkerhet för personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter;

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.


Slutbestämmelser

1. Genom att placera en bokning via webbplatsen Tracelessintiveden.com bekräftar Kunden att hen blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;

2. accepterar Kunden dessa regler genom att kryssa i kryssrutan i order inköpsformulär;

3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på hemsidan Tracelessintiveden.com.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2023

Resegaranti

Genom medlemskap i branschorganisationen Visita, innehar Traceless in Tiveden resegaranti för paket/turer/kurser som varar längre än 24 h. Det innebär att om Traceless in Tiveden skulle gå i konkurs, guiden blir sjuk och vi inte kan få fram ersättare eller dylikt - så har du rätt och möjlighet att få pengarna tillbaka till 100%.