— Från källan till Ishavet —

Sommaren 2017 gav sig sju människor och en hund ut på äventyr i Norra Finland. En av dem var jag, Lovisa. Tanken var att vi skulle paddla från Ivalojokis källa, via Inarijärvi och Munkelva till Ishavet. Följa vattnets väg, röra oss genom väglöst land och låta naturen sätta tempot. Under midnattssolen, till forsens dån och myggens surr, väntade äventyret. Mitt i alltihop kändes civilisationen som en avlägsen dröm. Idag är bilderna och dagboksanteckningarna klipporna i strömmen av minnen från en sex veckor lång tillvaro i vildmarken. I detta föredrag får du som lyssnare följa med ut på äventyret.

Praktiska detaljer:

Tid: 45 min

Tekniskt behov digitalt: inbjudan och länk till ert möte. Lovisa kommer dela sin skärm i mötesprogrammet. Bortsett frågestunden/minglet på slutet är det bra om övriga stänger av sina respektive mikrofoner för att undvika störande ljud under föreställningen.

Tekniskt behov på plats: En projektorduk och gärna någon form av mikrofon/mygga.


Pris: 2500 kr inklusive moms

Bokning och kontakt:

tracelessintiveden@gmail.com

073- 0246 515

Fotografier i föredraget är tagna av Alma Bågefalk, Lovisa Larsson, Jonas Sjöblom, Katinka Johansson, Torbjörn Hallberg, Mattias Persson och Johan Kihlgren. Texterna ägs av Lovisa Larsson, föredraget får ej spelas in eller spridas vidare utan godkännande.