— Vandra i Tiveden —

med oss

Genom ett vilt landskap, format av urtida krafter, slingrar sig stigar över ljusa hällmarker, ner i djupa sprickdalar med suckande granar, mjuka myrar och blanksvarta tärnar. 

Om du väljer att följa med vår guide, får du mer än vad du ser med blotta ögat. Du får historierna, från urtid, skogsfinnar, till nutid. Du får möta naturskogens doldisar, lavar och mossor - som du kanske skulle gått förbi utan att lägga märke till annars. Upptäcka platser som är sina egna, där ingen människa satt sin fot på länge. Under vår lägerelds-tur får du lära dig att göra upp eld med tändstål. Gemensamt för alla våra vandringar är en stor respekt och kärlek till naturen vi rör oss i - och att leva friluftslivet som vi lär, spårlöst.

— Våra vandringar —

Klicka på knapparna för att läsa mer och boka